Æ Styret

Styret 17/18

Från vänster: Edis Saami (pr/kommunikationsansvarig), Joacim Mårtensson (studerandearbetsmiljöombud), Oscar Holmqvist Utković  (kassör), Emilia Bolander (ordförande), Filippa Bengtsdotter (vice ordförande)

Ӕ-Styret är det högsta organet på Æ sektionen. Varje läsperiod bjuder Ӕ-Styret in samtliga medlemmar på sektionen till sektionsmöte där allt ifrån studierelaterade frågor till kommande arrangemang diskuteras. Ӕ-styret ser till att det som beslutas på sektionsmötena verkställs och följs upp men svarar även för mycket av den dagliga verksamheten på sektionen. Ӕ-styret är navet i hjulet och länken mellan studenterna, kåren och programteamet.

Kontakt: aestyret@aetek.chalmers.se

Anslagning AE-Sektionen – Här återfinns protokoll, stadgar och andra dokument som rör sektionen och styrelsen.