Æ Styret


Från vänster: Karin Hammarqvist (ordförande Æ-arm), Marcus Clausen (kassör), Emilia Lindholm (studerandearbetsmiljöombud), Elias Jönsson (pr/kommunikationsansvarig), Amanda Östling (vice ordförande), Mattis Lilja (ordförande)

Ӕ-Styret är det högsta organet på Æ-sektionen. Varje läsperiod bjuder Ӕ-Styret in samtliga medlemmar på sektionen till sektionsmöte där allt ifrån studierelaterade frågor till kommande arrangemang diskuteras. Ӕ-styret ser till att det som beslutas på sektionsmötena verkställs och följs upp men svarar även för mycket av den dagliga verksamheten på sektionen. Ӕ-styret är navet i hjulet och länken mellan studenterna, kåren och programteamet.

Kontakt: aestyret@aetek.chalmers.se

Anslagning AE-Sektionen – Här återfinns protokoll, stadgar och andra dokument som rör sektionen och styrelsen.