AE-Idrott

Någon skall ju se till att kakorna som åker in under VV22-luncherna kommer till nytta!
Det är AE-Idrott som svarar för att AE:s stående bokning i kårhusets idrottshall nyttjas och planerar aktiviteter för sektionsmedlemmarna så vi stärks i kroppen och inte bara i sinnet.