Æ-Idrott

Någon skall ju se till att kakorna som åker in under luncherna kommer till nytta!
Det är Æ-Idrott som svarar för att Æ:s stående bokning i kårhusets idrottshall nyttjas och planerar aktiviteter för sektionsmedlemmarna så vi stärks i kroppen och inte bara i sinnet.


Æ-Idrott