AE-Styret


Utskrift

IMG_0001

Bilden: Anna Lilienberg (pr/kommunikationsansvarig), Amanda Eklund (kassör), Tim Johanson (ordförande), Tilda Melin Strandberg (Samordnare), Sebastian Georgsson (vice ordförande)

Ӕ-Styret på AE är det högsta organet på sektionen. Varje läsperiod bjuder Ӕ-Styret in samtliga medlemmar på sektionen till sektionsmöte där allt ifrån studierelaterad frågor till kommande arrangemang diskuteras. Ӕ-styret ser till att det som beslutas på sektionsmötena verkställs och följs upp men svarar även för mycket av den dagliga verksamheten på sektionen. Ӕ-styret är navet i hjulet och länken mellan studenterna, kåren och programteamet.

 

Kontakt: aestyret@aetek.chalmers.se

Anslagning AE-Sektionen – Här återfinns protokoll, stadgar och andra dokument som rör sektionen och styrelsen.