Examensfestkommitéen

Examensfestkommitéen, eller ExK, har fått i uppdrag av sektionen att anordna en examensfest i anslutning till läsårets slut i juni för att fira våra avgående treor och önska dem lycka till i arbetslivet.