RegÆ

Rekrytering till AE

RegÆ är AE-sektionens rekryteringsgrupp som sysslar med rekrytering av studenter till utbildningen. Gruppen består av nuvarande studenter på programmet som åker runt på mässor och evenemang för att presentera AE och Chalmers, men även skolbesök i studenternas hemstäder förekommer.
RegÆ utbildas till att kunna svara på frågor om utbildningen och högskolan så väl som om staden Göteborg för att kunna informera och välkomna nya potentiella studenter.