SNÆ

SNÆ:s ordförande, Frida Reichard

SNÆ, eller Studienämnden Æ har till uppgift att bevaka utbildningen på sektionen. Vi arbetar både med att hjälpa enskilda studenter och för att kontinuerligt granska och förbättra kvaliteten på utbildningen. Till oss kan du komma om du behöver råd och hjälp eller om du är missnöjd med till exempel en kurs eller lärare.

SNÆ består av ordförande samt minst en studentrepresentant från varje årskurs. Genom att vara aktiv i SNÆ får du möjlighet att påverka både enskilda kurser och utbildningen i dess helhet. Du får dessutom möjligheten att lära känna studenter från Æ, men även studenter från andra sektioner på Chalmers.

Vill du vara med att påverka och driva utvecklingen av programmet framåt är du varmt välkommen att delta i Studienämndens arbete för att Æ ska vara en givande och intressant utbildning. Vi brukar ha möten varannan vecka där vi pratar och diskuterar aktuella händelser på sektionen, fikar och umgås. I övrigt kommer ditt arbete bestå av varierade uppgifter, från att arbeta för att förbättra kurser till att anordna bokbytardagar. Genom ditt jobb i SNÆ får du vidare möjlighet att framföra alla Æ-studenters synpunkter.

Kontakt: snae@aetek.chalmers.se