Företag

Anställ en Æ-student

Letar du efter en spindel till ditt nät?

En Æ-student kännetecknas som just detta inom bygg- och fastighetsbranschen. Æ-studenten har erfarenhet av samordning och gruppdynamik från de många projektarbeten som präglar programmet. Tack vare sina breda kunskaper har Æ-studenten god förmåga att kommunicera med olika parter i branschen – arkitekter, ingenjörer, ekonomer, jurister m.fl. På Æ-programmet ligger fokus på att se till helheten och förstå hur de olika delarna hör ihop. Æ-studenten har ett helikopterperspektiv och har koll på de tekniska, juridiska och ekonomiska aspekterna samt vikten av hållbar utveckling. Alla dessa aspekter är avgörande i bygg- och fastighetsprojekt.

På Æ-programmet ingår kurser som Samhällsplanering, Byggnadsteknologi, Fastighets- och entreprenadjuridik, Affärsjuridik, Ekonomi och organisation, Marknadsföring, Ledarskap och Fastighetsutveckling.

 

Är ni intresserade av att marknadsföra er mot Samhällsplanering-programmet? Kontakta Æ-arm på aearm@aetek.chalmers.se

 

Exempel på marknadsföringsmöjligheter:

Caseövnignar

Studiebesök

Lunchföreläsningar

Mejlutskick

Sponsorrelationer