Företag

Anställ en AE-student

Letar du efter en spindel till ditt nät?

En AE-student kännetecknas som just detta inom bygg- och fastighetsbranschen. AE-studenten har erfarenhet av samordning och gruppdynamik från de många projektarbeten som präglar programmet. Tack vare sina breda kunskaper har AE-studenten god förmåga att kommunicera med olika parter i branschen – arkitekter, ingenjörer, ekonomer, jurister m.fl. På AE-programmet ligger fokus på att se till helheten och förstå hur de olika delarna hör ihop. AE-studenten har ett helikopterperspektiv och har koll på de tekniska, juridiska och ekonomiska aspekterna samt vikten av hållbar utveckling. Alla dessa aspekter är avgörande i bygg- och fastighetsprojekt.

På AE-programmet ingår kurser som Samhällsplanering, Husbyggnadsteknik, Fastighets- och entreprenadjuridik, Inomhusmiljö, Marknadsföring, Ledarskap & Samarbete och Fastighetsutveckling.

 

Är ni intresserade av att marknadsföra er mot AE-programmet? Kontakta AE-arm på aearm@aetek.chalmers.se

 

Exempel på marknadsföringsmöjligheter:

Caseövnignar

Studiebesök

Lunchföreläsningar

Mejlutskick

Sponsorrelationer